Bewapening

Het GEHEIM LEGER bewapenen was NIET eenvoudig en er waren steeds wapens tekort om de 54.000 leden te bewapenen.

De wapens waren afkomstig van:

  • Achtergelaten na de capitulatie van het Belgisch Leger op 28 mei 1940 en verborgen door de bevolking.
  • Wapens toebehorend aan burgers (of wapenhandelaars) en NIET ingeleverd aan de Duitse bezetters, ondanks de doodstraf die hierop van toepassing was. Hieronder bevonden zich tal van oude revolvers (type LEFAUCHEUX) met (zeer) beperkte bijhorende munitie.
  • Wapens afkomstig van het Duitse Leger (vooral van het ontwapenen van krijgsgevangenen in september 1944).
  • Wapens geparachuteerd door de Geallieerden ten behoeve van de Weerstand.
  • Wapens ontvangen van de Geallieerden om samen met hen de strijd verder te zetten.

Niet alleen het bezitten van wapens, maar ook het transport ervan waren uiterst gevaarlijk (in principe de doodstraf).

Hoeveel wapens uiteindelijk in het bezit geraakten van het GEHEIM LEGER is ZEER moeilijk te schatten.

Zelfs het aantal INGELEVERDE wapens bij de demobilisatie van het GEHEIM LEGER en andere Weerstandsgroeperingen kan geen juist idee geven, daar ze op te talrijke plaatsen ingeleverd werden (bij de Geallieerde eenheden, de Rijkswacht, de Politie of op de gemeentes…).

Alleen het aantal wapens vanuit ENGELAND geparachuteerd staat vast:

  • 4.860 Stenguns met 1.175.950 patronen;
  • 1.119 revolvers met 46.550 kogels;
  • 1.245 geweren met 289.850 patronen;
  • 292 Brenguns met 292.000 kogels.

Verder werden er nog 6.436 handgranaten, 46.623 pond explosieven met 40.283 ontstekers en 22 anti-tankwapens gedropt.

Alles samen ± 7.500 individuele wapens !