Algemene Inlichtingen

Daar de wet op de privacy het verschaffen van informatie over andere personen beperkingen oplegt, dienen bij het aanvragen bepaalde regels in acht genomen te worden.

Oorlogspensioenen

Dienst Oorlogsslachtoffers
Luchtscheepvaartsquaire 31
1070 Brussel
Tel. 02/ 528 91 00

Oorlogsrente

Victor Hortaplein 40
1060 BRUSSEL

 Morele en materiële hulpverlening & Tussenkomst Medische zorgen

Voor algemene info:

HZIV Communicatiedienst
Troonstraat 30A
1000 BRUSSEL

Tel: 0800/ 11 292 (groen nummer)
alle werkdagen van 9u-12u en 14u-16u

Voor vragen over uw dossier kan u terecht bij uw plaatselijk kantoor. Voor de permanenties en zitdagen per provincie: zie website HZIV.

Kaart om Vaderlandslievende redenen (NMBS-De Lijn-MIVB-TEC)

Voor houders van een militair statuut van “Nationale Erkentelijkheid” of hun weduwe.
Defensie – Ondersectie Notariaat
Kwartier Koningin Astrid
Bruynstraat 1
1120 BRUSSEL

Andere Inlichtingen (specifieke voordelen oud-strijders, weerstanders en rechthebbenden)

War Heritage Institute (WHI)
Renaissancelaan 30
1000 BRUSSEL

Tel: 02/ 441 45 10
E-mail: info@warheritage.be