Opdrachten van het Verzet

  1. SABOTAGE: enkel op bevel via BBC (code): “Le Roi Salomon a mis ses gros sabots”
  2. GUERRILLA ACTIES: op bevel via BBC: “La jonquille jaune est en fleur”
  3. OPENLIJKE STRIJD: op bevel vanuit een Schuiloord (Refuge)
  4. DUITSE VERNIELINGEN VERHINDEREN (Anti-Sabotage of “Counterscorching”)
  5. Als GIDS dienen voor Geallieerde troepen en Informaties over vijand en mijnenvelden verstrekken
  6. ORDEHANDHAVING: eventueel Rijkswacht & Politie op aanvraag van de wettelijke autoriteiten bijstaan.

Op 01 juni 1944 werd door de BBC de code-zin “Message pour la petite Berthe: la frondaison des arbres vous cache le vieux moulin” uitgezonden. Dit betekende VOORALARM en beduidde dat de landing in de eerstkomende dagen op komst was.

Op diezelfde datum veranderde de naam van “Leger van Belgie (A.B.)” in “GEHEIM LEGER – ARMEE SECRETE (GL/AS)”.

Op 08 juni 1944 volgde het bevel voor de eerste opdracht (sabotage van de verbindingen).

Begin september 1944 werd bevel gegeven om de “Schuiloorden” (Refuges) te vervoegen om van daaruit gewapende acties te ondernemen.

Na deelname aan de bevrijdingsoperaties werd het GEHEIM LEGER op 15 october 1944 gedemobiliseerd (behalve enkele eenheden die nog verder aan de gevechten deelnamen onder bevel van de Geallieerden).