Droppingzones

Alvorens agenten, wapens en munitie, springstoffen, radios of ander materieel te kunnen afwerpen ten behoeve van de Weerstand moesten er eerst geheime afwerpterreinen opgespoord worden die pas NA goedkeuring van de Royal Air Force (RAF) in aanmerking konden komen.

Deze droppingzones moesten aan zeer strenge eisen voldoen (zoals NIET te dicht bij Duitse eenheden of FLAK, weinig zichtbaar voor indiscrete ogen en niet ver van een geschikte opslagplaats…).

In totaal werden aldus 82 mogelijke plaatsen voorgesteld voor België:

  • 16 voor Zone I,
  • 10 voor Zone II,
  • 15 voor Zone III,
  • 17 voor Zone IV,
  • 24 voor Zone V.

Hiervan werd meer dan 50% afgekeurd.

Wanneer in de Belgische Ardennen praktisch alle pleinen aanvaard werden, waren er b.v. voor Zone III slechts 4 die voldeden (permanente aanwezigheid van twee Duitse divisies en talrijke FLAK aan de kust).

Het parachuteren (dat in principe enkel ’s nachts gebeurde en bij volle maan) werd omstreeks 19.00 uur aangekondigd in de BBC-uitzendingen bestemd voor België. Dit gebeurde onder vorm van vooraf afgesproken codezinnen (“persoonlijke boodschappen”) waarbij de pleinen aangeduid werden door o.a. namen van vissen, vogels, planten, viervoeters, reptielen, bloemen, personen of steden uit de oudheid…

Een “ontvangstcomité” moest vier lampen (1 witte en 3 rode) opstellen en eventueel een “S-Phone” of een “EUREKA-toestel” bedienen om het vliegtuig te leiden.

Daarbij diende vervoer (karren of kamions) aanwezig te zijn om snel de wapens weg te halen.

De gebruikte vliegtuigen, meestal in het zwart geschilderd, waren vooral bommenwerpers van het type “Stirling”, “Whitly”, “Halifax”, “Lancasters”, “B-17” of “Liberators” die in Engeland de bijnaam kregen van “Carpetbaggers”.

Ze konden ieder een zeker aantal type “containers” (meestal 14 tot 24 of minder) met wapens en materieel afwerpen.

  • ZONE I bekwam in totaal 29 parachutages met 358 containers;
  • ZONE II ontving 4 droppings met 27 containers;
  • Zone III 8 droppings met 86 containers;
  • Zone IV 26 parachutages met 303 containers en 8 agenten;
  • Zone V tenslotte 53 droppings met 524 containers en 50 agenten.

Een gedeelte van de geparachuteerde wapens en materieel zullen echter ook soms in Duitse handen terechtkomen.