Sabotages

Naast de talrijke sabotages die vóór de landing in Normandië uitgevoerd werden, vermelden we hierna deze die NA het uitzenden van het bericht “Le Roi Salomon a mis ses gros sabots” (Opdracht Nr.1 – sabotage van de verbindingen) tussen 08 juni 1944 en de Bevrijding aangericht en bevestigd werden.

Spoorwegdoelen:

 • 116 spoorwegbruggen
 • 90 waterpunten
 • 36 keerplatforms
 • 37 seincabines
 • 17 versperde tunnels
 • 422 onderbroken spoorlijnen
 • 327 vernielde wissels
 • 116 ontsporingen
 • 285 vernielde locomotieven
 • 1350 onbruikbaar gemaakte wagons

Daarenboven werden 3 citernetreinen met benzine, 1 munitietrein en 1 station persgas vernietigd.

Wegbruggen: 12

Waterwegen: 18 sluizen en 5 aken

Telefoonverbindingen:

 • 149 ondergrondse kabels doorgesneden
 • 232 luchtlijnen doorgeknipt
 • 8 telefooncentrales vernield
 • 5 electrische centrales buiten gebruik.