Guerilla Acties

Onder de guerrilla-acties die vóór 01 september 1944 (datum bevel Opdracht Nr.2) op lokaal intitiatief uitgevoerd werden, vermelden we ondermeer:

  • Twee aanslagen tegen de gevangenis van Hoei (in totaal 48 gevangenen bevrijd)
  • Aanval op de gevangenis van Hasselt
  • Gevecht bij Maibelle
  • Gevecht in het woud van Anlier
  • Aanslag in de Papegaaistraat te Gent (bevrijding van de agent Mélot “Colette”)
  • Operaties langs de boorden van de Semois
  • Uitkammen van de Condroz
  • Gevechten te Graide.

Na 02 september 1944 zond de bevelhebber van het Geheim Leger het volgend bericht aan zijn ondergeschikten: “Na ontvangst van onderhavig bericht zal de guerrilla onmiddellijk ontketend worden”.

Aldus werden in alle Zones en Sectoren acties ondernomen om de snel de oprukkende geallieerde troepen te steunen en om de laatste inlichtingen over de vijand te verstrekken.