Voorkomen van Vernieling

Het voorkomen van de door de Duitsers geplande vernielingen bij aftocht werd één van de belangrijkste opdrachten van de Weerstand. Vooral het vrijwaren van de havens kreeg de hoogste prioriteit.

Aldus werden de havens van BRUGGE, GENT, BRUSSEL en vooral ANTWERPEN gered van vernieling.

Het vrijwaren van de haven van ANTWERPEN (wordt aanzien als wellicht het grootste wapenfeit van de Gewapende Weerstand in West-Europa) was het werk van het Geheim Leger, bijgestaan door enkele andere verzetsgroepen (zoals het NKB, Groep G en Witte Brigade “Fidelio”).

Dit wapenfeit zou volgens generaal EISENHOWER de oorlog met meerdere maanden ingekort hebben.

Naast de havens werden vooral bruggen (ondermeer de brug te HUY over de Maas) en electriciteitscentrales van vernieling gered zodat NA de bevrijding België snel en maximaal kon meewerken aan de Geallieerde oorlogsinspanning.