Prijs 2021

De letterkundige prijs SGL wordt voor de zevende keer toegekend in oktober 2021. De jury ontving in totaal 5 inzendingen die voldeden aan de gestelde criteria:

  • “Il fallait faire quelque chose” door Maurice PETIT (Franstalig)
  • “Je ne vous ai pas oubli√©s” door Andr√©e DUMON (Franstalig)
  • “Was opa een held?” door Fabrice MAERTEN (Tweetalig)
  • “Nonkel Jef” door Guido GILISSEN (Nederlandstalig)
  • “Het Schaduwleger / L’arm√©e de l’ombre” door Robin LIBERT, Robin LIEFFERINCKX, Emmanuel DEBRUYNE, Dirk MARTIN, Laurence VAN YPERSELE en Marc COOLS (Tweetalig)
  • “Tu rendras un grand service √† l’Angleterre” door Charles-Albert de BEHAULT (Franstalig)