Prijs 2021

De letterkundige prijs SGL wordt voor de zevende keer toegekend in oktober 2021. De jury ontving tot nu toe reeds 4 inzendingen:

  • “Il fallait faire quelque chose” door Maurice PETIT (Franstalig)
  • “Je ne vous ai pas oubli√©s” door Andr√©e DUMON (Franstalig)
  • “Was opa een held?” door Fabrice MAERTEN (Tweetalig)
  • “Nonkel Jef” door Guido GILISSEN (Nederlandstalig)

Bijkomende inzendingen zijn mogelijk tot en met 31 december 2020.