Onze bestuurders

Het Bestuur van de Stichting Geheim Leger is samengesteld uit acht mandaten van bestuurder en een raadgever. Momenteel zijn deze mandaten als volgt ingevuld:

  • Dhr. LAMBRECHTS Yvan, ere-luitenant-kolonel, voorzitter.
  • Dhr. JANSSENS de BISTHOVEN Georges, majoor b.d., ondervoorzitter.
  • Dhr. LIZEN Michel, leraar op rust, bestuurder.
  • Dhr. GEETS Carl, hoofdcommissaris van politie DBH o.r., bestuurder.
  • Dhr. WILLEMOT Olivier, advocaat, bestuurder.
  • Dhr. LEGRAIN Michel, ere-luitenant-kolonel SBH, bestuurder.
  • Dhr. DE GEYTER Michel, jurist, bestuurder.
  • Dhr. JANSSENS de BISTHOVEN Louis, bestuurder.
  • Dhr. GEETS Kenneth, IT Manager, bestuurder.
  • Dhr. WILLEMOT Diego-Gérard, bestuurder.

Door het college van bestuurders werd conform art. 10 van de statuten een zaakvoerder van de Stichting Geheim Leger aangesteld. Het betreft:

Dhr. BAILLIEUX Patrick, kapitein-commandant b.d., zaakvoerder.

Het “secretariaat” of dagelijks bestuur van de Stichting Geheim Leger bestaat uit de voorzitter Yvan Lambrechts, de ondervoorzitter/penningmeester Georges Janssens de Bisthoven en de zaakvoerder Patrick Baillieux.