Literaire prijs

Het artikel 2 van de statuten van de Stichting Geheim Leger bepaalde dat de SGL om de drie jaar een literaire prijs van minstens 1.000 Euro uitreikt. Informatie over het doel van deze prijs, zijn reglement, en de vorige prijzen vindt u in het menu rechts op deze pagina.

De eerstvolgende prijs zal uitgereikt worden in 2018.

Komen in aanmerking: alle geschiedkundige werken over de gewapende weerstand, gepubliceerd na 2014.

De inzendingen kunnen vanaf dinsdag 1 januari 2016 in twee exemplaren ingediend worden op het correspondentieadres.

De aangeboden exemplaren moeten uiterlijk tegen 31 december 2017 toekomen.