Doel

De uitreiking van een literaire prijs door de Stichting Geheim Leger heeft tot doel de wetenschappelijke geschiedschrijving te stimuleren, inzonderheid door aldus auteurs te belonen van een publicatie in de Nederlandse of Franse taal die handelt over personen, feiten of gebeurtenissen waarbij het Geheim Leger of het Verzet een rol speelden.

De jury gaat dus tussen alle ingezonden manuscripten op zoek naar dat werk dat het meest beantwoordt aan deze algemene doelstelling. Daartoe worden een aantal beoordelingscriteria gehanteerd die vastgelegd werden door het college van beheerders van de Stichting Geheim Leger. Deze criteria vindt u terug bij het reglement.