Ontstaan

Hierna volgt een zeer beknopt (en bijgevolg onvolledig) historisch overzicht met betrekking tot het ontstaan, de organisatie en de acties van het Geheim Leger tijdens de periode 1940-1945. De voornaamste gegevens hiervoor werden ontleend aan het “titanenwerk” van Kolonel Victor Marquet “Bijdrage tot de Geschiedenis van het Geheim Leger”. Geen enkele “Historische Geschiedenis” kan echter volledig zijn: teveel gewezen verzetslieden hebben hun kennis en ervaringen in hun “graf” van de Duitse kampen of gevangenissen voor eeuwig meegenomen!

Het Geheim Leger had daarbij ook niet het monopolie van het verzet. Ook talrijke andere vormen en organisaties hadden een belangrijk aandeel: het was echter wel de énige gewapende weerstandsorganisatie die tijdens Wereldoorlog II afhing van het Belgisch Ministerie van Landsverdediging te Londen (en aldus deel uitmaakte van het Belgisch Leger in zijn geheel).

Beweren dat het “Verzet” alleen de oorlog won is al evenzeer grotesk als het negeren van zijn invloed. België werd bevrijd door onze Geallieerden: Britten, Amerikanen, Canadezen en Polen, bijgestaan door de acties van de Weerstand, en niet omgekeerd ! We moeten hen bijgevolg hiervoor eeuwig dankbaar zijn en de duizenden doden die vielen voor onze vrijheid blijven herdenken.

 

Het beknopt overzicht van de geschiedenis van het Geheim Leger is chronologisch weergegeven per onderwerp in het menu rechts op deze pagina.